06-821 666 36 info@wbinfrabv.nl

Infrastructuur

Infrastructuur

WB Infra is actief in zowel groot grondverzet, parkeerterreinen als in het bouw- en woonrijp maken van toekomstige woonwijken en bedrijfsterreinen. Tevens regelen wij sloopvergunningen voor onze opdrachtgevers.

Wij brengen grote ervaring en vakmanschap in bij het ontwikkelen van oplossingsrichtingen, zowel in het ontwerp als bij de uitvoering.