06-821 666 36 info@wbinfrabv.nl

Grondstoffen

Grondstoffen

WB Infra B.V. verhandelt diverse grond- en funderingssoorten onder voorbehoud van het certificaat
BRL 9335 die per 1 oktober 2023 is uitgegeven zodat de kwaliteit van grond- en funderingssoorten gewaarborgd is.

Hierbij is het overnemen en/of afvoeren van diverse grondsoorten ook van toepassing.

Voor al onze grondstromen (+/- 500.000 m3 in 2022) heeft WB Infra B.V. een coördinator aangesteld die samen met de eigen transportplanning (met digitale ondersteuning van LZP app) alle grondstromen verzorgt en de kwaliteit van de uitvoering bewaakt.

Het ontzorgen, door middel van het regelen van de grondmeldingen en het nakomen van afspraken met onze opdrachtgevers, staat bij ons voorop.

Onze coördinator beheert ook de vrijkomende kleistromen (klasse 1, 2 en 3) in Waddinxveen waar op dit moment nog +/- 50.000 m3 in voorraad ligt en uit depots geladen kan worden.

WB Infra B.V. heeft in Nieuwerkerk aan den IJssel conform de BRL 9335 een grondbank met een oppervlakte van 4 ha.  geopend. Daarnaast zal er nog een grote hoeveelheid klasse wonen verwerkt moeten worden voor de definitieve ophoging van het restant van het terrein.