06-821 666 36 info@wbinfrabv.nl

Grondstoffen

Grondstoffen

WB Infra B.V. verhandelt diverse grond- en funderingssoorten onder voorbehoud van een certificaat, zodat de kwaliteit van grond- en funderingssoorten gewaarborgd is.

Hierbij is het overnemen en/of afvoeren van diverse grondsoorten ook van toepassing.

Voor al onze grondstromen (+/- 500.000 m3 in 2018) heeft WB Infra B.V. een coördinator aangesteld die samen met de de transportplanning (met digitale ondersteuning van Grip app) alle grondstromen verzorgt en de kwaliteit van de uitvoering bewaakt.

Het ontzorgen, door middel van het regelen van de grondmeldingen en het nakomen van afspraken met onze opdrachtgevers, staat bij ons voorop.

Onze coördinator beheert ook de vrijkomende kleistromen (klasse 1, 2 en 3) in Waddinxveen waar op dit moment nog +/- 80.000 m3 in voorraad ligt en uit depots geladen kan worden. Tevens beschikken wij over een grond- en baggerstortlocatie in Moordrecht waar op dit moment meer dan 100.000 m3 kan worden verwerkt.