06-821 666 36 info@wbinfrabv.nl

Grondstoffen

Jackpot Baits – Ontgronding kweekvijver Maurik

Jackpot Baits – Ontgronding kweekvijver Maurik

WB Infra B.V. heeft een overeenkomst met Jackpot Baits om de aankomende tweeënhalfjaar 250.000 m3 klasse I klei (Kiwa gecertificeerd) te winnen en te exporteren van het terrein. 

Deze klei wordt gewonnen uit een al jaren braakliggende kweekvijver van 10 hectare groot. Bij het inwinnen van de klei wordt rekening gehouden met de ecologie in het gebied en de stikstof uitstoot. Deze ontgronding wordt uitgevoerd door hybride rupskranen.

    Dit project is in uitvoering.