06-821 666 36 info@wbinfrabv.nl

Certificering

Duurzaamheid CO2 Footprints

het en CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid WB Infra B.V.
Met deze pagina brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het CO2-beleid binnen ons bedrijf.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij volop bezig met de CO2-Prestatieladder . Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO2-uitstoot. Door het maken van een CO2-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

Het niveau waarop wij omgaan met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/CO2-Prestatieladder stelt voor niveau 5.

WB infra B.V. neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Stichting Positieve Impact (link naar website https://positieveimpact.nu). Daarnaast wordt er ieder half jaar het energiebeleid, CO₂-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern gecommuniceerd door WB Infra B.V. 

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (link naar SKAO pagina https://www.skao.nl/nl). Voor WB Infra B.V. is er een eigen pagina bij CO₂-Prestatieladder deze kunt u bereiken via de volgende link: https://www.co2-prestatieladder.nl/deelnemers/WB_Infra_BV