06-821 666 36 info@wbinfrabv.nl

Certificering

Duurzaamheid CO2 Footprints

CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid WB Infra B.V.
Met deze pagina brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het CO2-beleid binnen ons bedrijf.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO2-Prestatieladder . Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO2-uitstoot. Door het maken van een CO2-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

Het niveau waarop wij omgaan met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/CO2-Prestatieladder stelt voor niveau 3.

WB infra B.V. zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

A | INZICHT
WB infra B.V. heeft samen met haar grootste onderaannemer Oskam Verhuur & Grondverzet het gezamenlijk energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. De CO2-footprint voor het eerst berekend over het jaar 2019. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C | Communicatie).

B | REDUCTIE
WB infra B.V. heeft samen met Oskam Verhuur & Grondverzet  hebben gezamenlijk reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE
WB Infra B.V. communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE
WB Infra B.V. neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO2 Neutraal (link naar website https://nlco2neutraal.nl/).

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (link naar SKAO pagina https://www.skao.nl/nl).