06-821 666 36 info@wbinfrabv.nl

Gronddepot

Piet Stuurmanweg te Waddinxveen

Gronddepot – Piet Stuurmanweg te Waddinxveen 

Welke werkzaamheden worden er verricht aan de Piet Stuurmanweg?

Op deze locatie heeft WB Infra een depot dat zich richt op grondstromen voor het inzamelen, opslaan, verhandelen en tot het hergebruiken van grond. Hierbij kan het gaan om kleine en grote partijen waarvoor u te allen tijde bij ons terecht kunt, op deze wijze krijgt de grond een duurzame en een verantwoorde bestemming.

Wij hebben op deze locatie een ruimaanbod aan grondsoorten te weten: klei erosieklasse 1, 2 en 3, zand, veengrond, grond en verhardingsmaterialen welke geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Deze grondsoorten kunnen zowel circulair als primair zijn. Ook kunnen wij baggerspecie tot en met klasse Industrie ontvangen op ons depot. Voor het aan- en afvoeren van de grondsoorten in m3 of tonnen hebben wij een weegbrug tot onze beschikking deze weegbrug kan ook extern gebruikt worden.

WB Infra

WB Infra is een handelsbedrijf en aannemer in de omgeving van Rotterdam (Zuid-Holland). Als u een stuk grond laat bebouwen en de grond dient gekeurd te worden conform BRL SIKB 1000 of omdat u grond wilt laten ophalen/verhandelen bent u bij WB Infra gegarandeerd aan het juiste adres. Wij bieden u namelijk diensten aan voor wat betreft het keuren, inzamelen, opslaan, verhandelen en verwerken van grond, daarbij beschikken onze vakmensen over de inhoudelijke kennis om deze werkzaamheden te verrichten. Heeft u vragen over onze verdere dienstverlening, wij staan u graag te woord.

Voor vragen neem telefonisch contact op met Dick Straathof 06 105 38 195.