06-821 666 36 info@wbinfrabv.nl

Infrastructuur

Wayland Developments B.V. – Royal Pepper te Waddinxveen

Wayland Developments B.V.  – Royal Pepper te Waddinxveen

WB Infra B.V. heeft in 2018 opdracht gekregen voor het bouwrijp maken van 18 hectare land voor de bouw van kassen en bij behorende loodsen.

Werkzaamheden van WB Infra BV

  • Graven en dempen van sloten
  • Aanbrengen 500 m1 gietwatersloot
  • 30.000 m3 grondverzet
  • Verwijderen van 500 m1 betonpaden
  • Profielen van 180.000 m2 bouwland