06-821 666 36 info@wbinfrabv.nl

Infrastructuur

Park Triangel Beheer B.V. – Park Triangel te Waddinxveen

Park Triangel Beheer B.V. –  Park Triangel te Waddinxveen

 

WB Infra B.V. heeft in mei 2017 voor het eerst opdracht gekregen voor het ontgraven van waterpartijen en het aanvullen van waterpartijen. Inmiddels is voor de vierde keer een meervoudig onderhandse voorbelasting bestek aangenomen en hiermee zijn we begonnen in februari 2020. In dit bestek zal een eerder aangebrachte voorbelasting verwijderd worden en een nieuwe voorbelasting worden aangebracht.  Het terrein heeft een oppervlakte van 50 hectare. 

Werkzaamheden van WB Infra BV: 

 • 60.000 m3 zand ontgraven en intern verrijden
 • In- en uitmeten voorbelasting
 • 4,5 ha kavel profileren
 • Cunetten ontgraven
 • 500 m1 sloten aanvullen
 • 1.000 m1 rioolsleuven ontgraven
 • 1.500 m1 drainage aanbrengen
 • 17.500 m3 grond afvoeren en verwerken in depot
 • 500 big bags leveren en aanbrengen
 • Grondverzet werkzaamheden
 • Bouwrijp maken van uitgeefbare gebieden

Dit project is nog in uitvoering.

 

Park Triangel Beheer B.V. – Fase I2 te Waddinxveen

WB Infra B.V. heeft in november 2020 opdracht gekregen om voor Fase I2 van de Triangel een onderbaan te profileren.  

Werkzaamheden van WB Infra BV:

 • 12.000 m3 zand laden, vervoeren en verwerken op locatie
 • 3.500 m2 profileren van het terrein
 • 1000 stuks big bags plaatsen

 Dit project is in uitvoering.