06-821 666 36 info@wbinfrabv.nl

Infrastructuur

Kroeze Infra BV – Deel aanleg hoofdstructuur Reijerwaard te Ridderkerk

Kroeze Infra BV- Deel aanleg hoofdstructuur Reijerwaard te Ridderkerk

WB Infra BV heeft in april 2018 opdracht gekregen, als onderaannemer voor Kroeze Infra BV, om een deel van hun project in uitvoering te nemen.  WB Infra BV heeft de realisatie verzorgd van de complete grond- en infrawerkzaamheden, hiertoe behoren ook de straatwerkzaamheden en elementenverharding.

Werkzaamheden van WB Infra BV:

  • Grondverzet werkzaamheden
  • Verwijderen en aanbrengen voorbelasting
  • Leveren en aanbrengen funderingslaag
  • Betonverharding
  • Straatwerkzaamheden
  • Leveren en aanbrengen elementverhardingen
  • Aanvoeren 25.000 m3 zand

Ook de complete afwerking van het terrein werd door WB Infra BV uitgevoerd.

Dit project is in september 2018 gerealiseerd.