06-821 666 36 info@wbinfrabv.nl

Infrastructuur

Hoogheemraad van Rijnland – Kadeverbetering polder de Noordplas

Hoogheemraadschap van Rijnland – Kadeverbetering polder de Noordplas

WB Infra B.V. heeft een onderhandse bestek aangenomen voor de kadeverbetering polder de Noordplas te Hazerswoude Dorp. De kade was in december 2018 voor nood verstevigd en zal nu definitief versterkt worden. Start kadeverbetering januari 2020.

Werkzaamheden van WB Infra BV

  • 7.000 m3 veen ontgraven en afvoeren
  • 7.000 m3 zand ontgraven en afvoeren
  • 17.000 m3 klei leveren en verwerken
  • 750 m3 onderwaterbeschoeiing aanbrengen 
  • 750 m1 kadeversterking aanbrengen door middel van palen
  • Rietbeplanting aanbrengen
  • Hekwerken verwijderen en opnieuw aanbrengen