06-821 666 36 info@wbinfrabv.nl

Infrastructuur

Bouwbedrijf aan de Stegge Twello B.V. – Schiphol Trade Park 

Bouwbedrijf aan de Stegge Twello B.V. – Schiphol Trade Park

WB Infra BV heeft in mei 2019 opdracht gekregen voor het totale infra werk van de nieuwbouwlocatie. Het terrein heeft een oppervlakte van 2,2 hectare. WB Infra BV gaat de realisatie verzorgen van de complete grond- en infrawerkzaamheden, hiertoe behoren ook de straatwerkzaamheden en betonverharding.

Werkzaamheden van WB Infra BV:

  • Grondverzet werkzaamheden
  • Voorbelasting
  • Riolering aangelegd
  • Funderingslaag aangebracht
  • Betonverharding
  • Straatwerkzaamheden
  • Leveren en aanbrengen elementverhardingen
  • Afvoeren van overblijvend zand

Ook de complete afwerking van het terrein wordt door WB Infra BV uitgevoerd.

Project is in april 2020 afgerond.