06-821 666 36 info@wbinfrabv.nl

Infrastructuur

Remmers Bouwgroep B.V. en Gemeente Zoetermeer project Gymworld

Remmers Bouwgroep B.V. en Gemeente Zoetermeer – project Gymworld

WB Infra BV heeft in mei 2019 opdracht gekregen voor het totale infra werk van de nieuwbouwlocatie. Het terrein heeft een oppervlakte van 1 hectare. WB Infra BV gaat de realisatie verzorgen van de complete grond- en infrawerkzaamheden, hiertoe behoren ook de straatwerkzaamheden en elementenverharding.

Werkzaamheden van WB Infra BV:

 • Grondverzet werkzaamheden
 • Voorbelasting
 • Riolering aangelegd
 • Leveren en aanbrengen funderingslaag
 • Verwijderen bestaande verharding
 • Opbouw cunetten
 • Betonverharding
 • Straatwerkzaamheden
 • Asfaltwerkzaamheden incl. frezen en streetprint
 • Leveren en aanbrengen elementverhardingen
 • Aanvoer van 5.000 m3 zand

Ook de complete afwerking van het terrein werd door WB Infra BV uitgevoerd.

Dit project is in uitvoering.