06-821 666 36 info@wbinfrabv.nl

Infrastructuur

De Vries en Verburg Bouw B.V. – KFS B.V. “Kippie” te Waddinxveen

De Vries en Verburg Bouw B.V. – KFS B.V. “Kippie” te Waddixveen

WB Infra BV heeft in mei 2019 opdracht gekregen voor het totale infra werk van de nieuwbouwlocatie. Het terrein heeft een oppervlakte van 1,5 hectare. WB Infra BV gaat de realisatie verzorgen van de complete grond- en infrawerkzaamheden, hiertoe behoren ook de straatwerkzaamheden en elementenverharding.

Werkzaamheden van WB Infra BV:

  • Grondverzet werkzaamheden
  • Riolering aangelegd
  • Aanbrengen verhoogde funderingsvloer Hal
  • Profileren onder baan voor betonverharding
  • Straatwerkzaamheden
  • Leveren en aanbrengen elementverhardingen

Ook de complete afwerking van het terrein wordt door WB Infra BV uitgevoerd.

Dit project is in uitvoering.