06-821 666 36 info@wbinfrabv.nl

Infrastructuur

Gemeente Waddinxveen – Scholencluster te Waddinxveen Noord

Gemeente Waddinxveen – Scholencluster te Waddinxveen Noord

 

WB Infra BV heeft in december 2018 opdracht gekregen voor de totale inrichting rond de Albert Heijn en nieuw gebouwde school. WB Infra BV heeft de realisatie verzorgd van de complete grond- en infrawerkzaamheden, hiertoe behoren ook de asfalt- en elementverharding.

Werkzaamheden van WB Infra BV:

  • Grondverzet werkzaamheden
  • Voorbelasting
  • Riolering aangelegd
  • Funderingsconstructie aangebracht
  • Asfaltverhardingen
  • Leveren en aanbrengen elementverhardingen
  • Afvoeren van overblijvend grond

Ook de complete afwerking van het terrein is uitgevoerd door WB Infra BV inclusief inrichting schoolplein. Hierbij zijn hekken, fietsenrek en speeltoestellen aangebracht.

Dit project is afgerond.