06-821 666 36 info@wbinfrabv.nl

Infrastructuur

Bouwbedrijf aan de Stegge Twello B.V. – Isero Distributiecentrum te Waddinxveen

Bouwbedrijf aan de Stegge Twello B.V. – Isero Distributiecentrum te Waddinxveen

WB Infra BV heeft in oktober 2018 opdracht gekregen voor het totale infra werk van de nieuwbouwlocatie. Het terrein heeft een oppervlakte van 3 hectare. WB Infra BV gaat de realisatie verzorgen van de complete grond- en infrawerkzaamheden.

Werkzaamheden van WB Infra BV: 

  • Grondverzet werkzaamheden
  • Aanbrengen ophoging voor 2 hectare verhoogde hal
  • Funderingslaag aangebracht
  • Aanbrengen zandpakket in cunetten buitenterrein
  • Afvoeren van overblijvend grond

Dit project is in mei 2019 gerealiseerd.