06-821 666 36 info@wbinfrabv.nl

Infrastructuur

Gemeente Zuidplas – Julianastraat te Moerkapelle

Gemeente Zuidplas – Julianastraat te Moerkapelle

WB Infra BV heeft in november 2020 opdracht gekregen van de gemeente Zuidplas voor een asfaltconstructie te Moerkapelle. Het betreft hier het openbreken van 250 meter wegconstructie en het opnieuw opbouwen van de weg inclusief het aanhelen van de aanliggende percelen.

Werkzaamheden van WB Infra BV:

  • 1.500 ton teerhoudend asfalt openbreken
  • 1.500 m2 verwijderen en aanbrengen funderingslaag
  • 500 ton aanbrengen van asfalt

Project wordt per 1 december afgerond.