06-821 666 36 info@wbinfrabv.nl

Infrastructuur

Bouwbedrijf aan de Stegge Twello B.V. – project Bleiswijk

Bouwbedrijf aan de Stegge Twello B.V. – project Bleiswijk

WB Infra BV heeft in maart 2021 opdracht gekregen voor het bouw- en woonrijp maken van de nieuwbouwlocatie te Bleiswijk. De hal heeft een oppervlakte van 4.000 m2 en het buitenterrein een oppervlakte van 2.800 m2. WB Infra BV gaat de realisatie verzorgen van de complete grond- en infrawerkzaamheden, hiertoe behoren ook de straatwerkzaamheden en elementenverharding.

Werkzaamheden van WB Infra BV:  

  • 2.500 m2 straatwerkzaamheden uitvoeren 
  • 200 meter riolering aanleggen en putten plaatsen

Dit project is in uitvoering tot en met december 2021