06-821 666 36 info@wbinfrabv.nl

Infrastructuur

Bouwbedrijf aan de Stegge Twello B.V. – project Ridderkerk

Bouwbedrijf aan de Stegge Twello B.V. – project Ridderkerk

WB Infra BV heeft in september 2020 opdracht gekregen voor het bouw- en woonrijp maken van de nieuwbouwlocatie te Ridderkerk. De hal heeft een oppervlakte van 25.000 m2 en het buitenterrein een oppervlakte van 12.000 m2. WB Infra BV gaat de realisatie verzorgen van de complete grond- en infrawerkzaamheden, hiertoe behoren ook de straatwerkzaamheden en elementenverharding.

Werkzaamheden van WB Infra BV:  

  • Aanbrengen voorbelasting
  • Aanvoer van 20.000 m3 ophoogmateriaal
  • 11.000 m2 straatwerkzaamheden uitvoeren 
  • 500 meter riolering aanleggen en putten plaatsen

Dit project is in uitvoering tot en met mei 2021