06-821 666 36 info@wbinfrabv.nl

Infrastructuur

Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen – project Upp Living Alphen aan den Rijn

Ouwehand Bouw & Ontwikkeling – project Upp Living Alphen aan den Rijn

WB Infra BV heeft in maart 2022 opdracht gekregen voor het verzorgen van het complete grondwerk ten behoeve van de te realiseren bouwkuip voor het bouwen van 190 appartementen.

Werkzaamheden van WB Infra BV:

 • Inrichten bouwterrein
 • Bouwput uitgraven
 • De volledige saneringswerkzaamheden conform BRL 6000, daaronder valt:
  – Busmelding
  – Milieukundige begeleiding en projectbegeleiding
  – Analyse PAK
  – Bus evaluatie
 • De werkwijze conform BRL 7000, daaronder valt:
  – De complete verzorging van de uitvoering inclusief waterhuishouding
  – Afvoeren circa 20.000 m3 grond van klasse AW tot en met industrie inclusief saneringsgrond
  – Koppensnellen van 450 stuks palen 
  – 3100 ton puin (Grout) afgevoerd

Dit project is in uitvoering tot juni 2023.