06-821 666 36 info@wbinfrabv.nl

Infrastructuur

Park Triangel Waddinxveen – project woonrijp maken van deelplan H + I1 (Parkrijk) overig deel Park Triangel

Park Triangel Waddinxveen – project woonrijp maken van deelplan H +I1 (Parkrijk) overig deel Park Triangel

 

WB Infra BV heeft in februari 2023 opdracht gekregen voor het woonrijp maken van deelplan H + I1 (Parkrijk) overig deel Park Triangel. De looptijd van dit project is drie jaar.

 

Werkzaamheden van WB Infra BV:

  • Aanbrengen van 10.000 m2 fundering
  • Grondverzet 20.000 m3
  • Levering van zand en grond
  • Leveren en aanbrengen van 375 kolken inclusief leidingwerk
  • Leveren en op hoogte brengen van 185 putranden
  • Kantopsluiting ruim 14.000 m1 
  • Aanbrengen bestrating 30.000 m2 rijbaan
  • Asfalteren van 1.375 m2 rijbaan
  • Grastegels 500 m2
  • Verkeersmeubilair 100 stuks

Dit project is in uitvoering tot eind 2025.