06-821 666 36 info@wbinfrabv.nl

Infrastructuur

Infrastructuur

WB Infra is actief in zowel groot grondverzet, het bouw- en woonrijp maken van toekomstige woonwijken en bedrijfsterreinen, saneringen, dijkversterkingen, terreinophogingen en de aanleg van parken . Tevens regelen wij sloopvergunningen voor onze opdrachtgevers.

Wij brengen grote ervaring en vakmanschap in bij het ontwikkelen van oplossingsrichtingen, zowel in het ontwerp als bij de uitvoering en kenmerken ons door een snelle handelswijze, betrouwbaarheid, flexibiliteit en vakbekwaamheid.